BIANNA RECYCLING HELLENIC

BIANNA RECYCLING HELLENIC

Ανάπτυξη – υλοποίηση εγκαταστάσεων και τεχνολογιών διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης
(Σχεδιασμός, διαστασιολόγηση, παραγωγή – κατασκευή, μεταφορά – παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία)
Πεδίο ενδιαφέροντος : Ελλάδα / Κύπρος
Ολοκληρωμένες γραμμές επεξεργασίας “turn key” και μεμονωμένα μηχανήματα και ειδικός εξοπλισμός (key machines)
Αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων
Τεχνική Υποστήριξη και Παροχή Υπηρεσιών τακτικής συντήρησης υφιστάμενων μονάδων

Επικοινωνία : gkakadiaris@bianna.com
www.bianna.com

(Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στα παρακάτω εικονίδια :)

Turn Key ref MBT

Key machines ref