BIANNA RECYCLING HELLENIC

BIANNA RECYCLING HELLENIC

Ανάπτυξη – υλοποίηση εγκαταστάσεων και τεχνολογιών διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης
(Σχεδιασμός, διαστασιολόγηση, παραγωγή – κατασκευή, μεταφορά – παράδοση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία)
Πεδίο ενδιαφέροντος : Ελλάδα / Κύπρος
Ολοκληρωμένες γραμμές επεξεργασίας “turn key” και μεμονωμένα μηχανήματα και ειδικός εξοπλισμός (key machines)
Αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων
Τεχνική Υποστήριξη και Παροχή Υπηρεσιών τακτικής συντήρησης υφιστάμενων μονάδων

Scotish flag (min)

Development of waste management and recycling projects
(Design, engineering, production – manufacturing, delivery, installation, commissioning)
Territory field : Greece / Cyprus
Complete lines turn key / key machines
Upgrading existing plants
Technical assistance and maintenance services

Επικοινωνία – Contact : gkakadiaris@bianna.com
www.bianna.com

REFERENCE TURN KEY MSW FACILITY
MBT Waste Management Facility Ilida (Ilias Region) Amaliada Landfill – Contractor : MESOGEOS S.A. – AVAX S.A.-
80.000 tpa MSW – 35 tons/hr – Scope of Work for BIANNA : Pretreatment and Refinement – commissioning 2021

Εικόνα1

Εικόνα2

UNDER CONSTRUCTION MSW PLANT IN SITIA CRETE HELLAS (GREECE)
Sitia reference

KEY MACHINES REFERENCES
kEY MACHINES