ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Εκπόνηση Περιβαλλοντικών και Τεχνικών Μελετών για τη λήψη αδειών ξενοδοχείων και λοιπών τουριστικών μονάδων

IMG_20191015_142035

IMG_20190911_140259

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υλοποίηση καινοτόμου προγράμματος για την αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων (απορρίμματα κουζίνας, κηπευτικά κλπ «πράσινα απορρίμματα»)
Το προτεινόμενο σύστημα έχει σχεδιαστεί και εφαρμόζεται αποκλειστικά για τουριστικές μονάδες νησιώτικων περιοχών.
Με την προτεινόμενη εφαρμογή -στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας- επιτυγχάνεται αφενός μεν παραγωγή καυσίμου (βιομεθανίου) και επαναχρησιμοποίηση του για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των ξενοδοχείων σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή, αφετέρου επιτυγχάνεται εναρμόνιση με την σύγχρονη περιβαλλοντική νομοθεσία και ειδικότερα με το μόλις προσφάτως διαμορφωμένο θεσμικό πλαίσιο (Ν.4819/23-07-2021) το οποίο ανάμεσα στα άλλα θέτει και στόχους μείωσης αποβλήτων τροφίμων σε σημαντικούς παραγωγούς, συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων > 100 κλινών.
Η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα -κατόπιν συμπλήρωσης ερωτηματολογίου στοιχείων παραγωγής αποβλήτων- να υποβάλλει συγκεκριμένη πρόταση διαχείρισης στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία : info@medwaste.gr, τηλ. 210 6034192, 699 6033746 για την αποστολή του ερωτηματολογίου στοιχείων παραγωγής αποβλήτων.