ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ / AWACS

ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΑΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ  MWS 1.5 M3, 3.0 M3, 5.0 M3

Οι ημιυπόγειοι κάδοι συλλογής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών αποτελούν την βέλτιστη λύση για τη συλλογή και προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων και υλικών ανακύκλωσης σε τουριστικές περιοχές και χώρους άψυχης, σε εμπορικά κέντρο, αστικές περιοχές αλλά και σε αναπλάσεις, πλατείες και περιοχές κατοικίας.

Ανάλογα με το είδος των υλικών που θα διαχειρίζονται και την περιοχή εγκατάστασης, μπορούν να διαθέτουν διαφορετική επένδυση από αλουμίνιο ή ξύλο, ώστε να δημιουργούν εικόνες υψηλής αισθητικής και να εντάσσονται στο ευρύτερο περιβάλλον.

 

ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ HMIΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΑΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ MWS 1.5 M3, 3.0 M3, 5.0 M3
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Δήμοι – Οικιστικές αναπτύξεις – Αναπλάσεις – Ιστορικά και τουριστικά κέντρα πόλεων – Παραλιακή Ζώνη – Μαρίνες/Λιμάνια – Εμπορικά Κέντρα – Κτιριακά Συγκροτήματα – Ξενοδοχεία και τουριστικά έργα – Μεμονωμένα κτίρια – Αεροδρόμια – Θεματικά Πάρκα
 ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Μέγιστη δυνατή χωρητικότητα 1.500 LIT, 3.000 LIT, 5.000 LIT.Αποθήκευση πολύ μεγαλύτερης ποσότητας απορριμμάτων σε σχέση με τους συμβατικούς κάδους, καθώς τα απορρίμματα συμπιέζονται λόγω της βαρύτητας.
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΔσΠ Δυνατότητα Συλλογής Διαφορετικών Υλικών – Διαμόρφωση ανοίγματος, μεγέθους και επιλογή χρωματισμού – Ιδανικό για Προγράμματα Ανακύκλωσης με Διαλογή στην Πηγή
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Δυνατότητα εναλλακτικά διαφορετικής επένδυσης από αλουμίνιο ή ξύλο.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δυνατότητα εναλλακτικά χρήσης εσωτερικού κάδου ή σάκου για την συλλογή των απορριμμάτων.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΥΓΙΕΙΝΗ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ   Εξοικονόμηση υπέργειων χώρων, υψηλή αισθητική – πλήρης αρμονία με το περιβάλλον –  Δυνατότητα διαφορετικής εξωτερικής επένδυσης (αλουμίνιο ή ξύλο)Δίνει τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να μην έρχονται σε άμεση επαφή με τα σκουπίδια κατά την αποκομιδή – Δυνατότητα παραμονής των απορριμμάτων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα λόγω χαμηλών θερμοκρασιών του υπεδάφους – Δεν υπάρχουν συσσωρεύσεις και διασπορά απορριμμάτων
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Εξοικονόμηση συνολικού κόστους επένδυσης και λειτουργικών, λόγω μείωσης λειτουργικών δαπανών αποκομιδής και μειωμένου κόστους επένδυσης, συντήρησης και αντικατάστασης του εξοπλισμού σε σχέση με τους συμβατικούς κάδους απορριμμάτων

 

Scotish flag (min)
AWACS : Underground Automated Waste Collection Systems with the use of air
ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ

Since the Year 2000 Medwaste Hellenic (George Alexander Kakadiaris) has been involved in the development of the evolutionary automated waste collection system by the use of air in designed implementations like residential areas, commercial developments, industrial kitcen – caterings, hospitals etc.
Medwaste is at the disposal of potential providers and developers for the implementation of relative projects in Greece.

Εικόνα3.1 (Medwaste VAC)