ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ / FIELDS OF ACTION

Διαχείριση Απορριμμάτων Ανακύκλωση
Έργα απορριμμάτων σε ενέργεια (WTE)

  • Παροχή Υπηρεσιών τεχνικής αντιπροσώπευσης και τεχνογνωσίαςΕμπορία, εμπορική διαμεσολάβηση και πρακτόρευση για την υλοποίηση  περιβαλλοντικών εγκαταστάσεων    και έργων διαχείρισης αποβλήτων
  • Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού ΣυμβούλουΣυμβουλευτική υποστήριξη, σχεδιασμός – engineering, διαχείριση έργων. Εκπόνηση περιβαλλοντικών και τεχνικών μελετών – Λήψη αδειών

Διεθνής Δραστηριότητα

  • Συμμετοχή μέσω στρατηγικών συνεργασιών σε διεθνή περιβαλλοντικά δίκτυα
  • Συλλογή και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής πληροφορίας σε επιλεγμένες χώρες/στόχους
  • Προετοιμασία έργων περιβάλλοντος και διαχείρισης αποβλήτων
  • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς σε συνεργασία με τοπικές ή διεθνείς εταιρείες