ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ / STUDIES – PERMISSIONS – CONSULTING SERVICES

Περιβαλλοντικές Μελέτες και Αδειοδοτήσεις

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε)
 • Έγκριση Χωροθέτησης
 • Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
 • Γνωστοποίηση Λειτουργίας
 • Έγκριση Λειτουργίας
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 • Άδεια Παραγωγής Ενέργειας
 • Άδεια Διαχείρισης Επικινδίνων Αποβλήτων
 • Ίδρυση και Λειτουργία Ατομικών και Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων
 • Σχεδιασμός – Engineering Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Έργων
 • Εξαγωγή Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών:
 • Λήψη Αδειών Εξαγωγής ανάλογα με τα Υλικά
 • Δίκτυο Αποδεκτών για την Επεξεργασία των Υλικών
 • ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΛΕΥΡΩΝ
  ENVIRONMENTAL ASPECTS MONITORING
  Environmental Aspects Monitoring (09.2022) (5)
  Limestone2

  Scotish flag

  • Issuing new or renewal of existing environmental and operation permissions
  • Environmental and Waste management studies
  • Permissions for exporting waste and recyclable materials
  • Engineering of environmental and waste management projects
  • Press the icon:
   Medwaste - Eydap (2)

   Press the icon:
   Specific consulting 3

   Case study Βακαλόπουλος (2).pdf_1.1