ΜΕΛΕΤΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Περιβαλλοντικές Μελέτες και Αδειοδοτήσεις

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε)
 • Έγκριση Χωροθέτησης
 • Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
 • Γνωστοποίηση Λειτουργίας
 • Έγκριση Λειτουργίας
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 • Άδεια Παραγωγής Ενέργειας
 • Άδεια Διαχείρισης Επικινδίνων Αποβλήτων
 • Ίδρυση και Λειτουργία Ατομικών και Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων
 • Σχεδιασμός – Engineering Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Έργων
 • Εξαγωγή Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών:
 • Λήψη Αδειών Εξαγωγής ανάλογα με τα Υλικά
 • Δίκτυο Αποδεκτών για την Επεξεργασία των Υλικών

 • (Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στις παρακάτω εικόνες :)

  Specific consulting projects

  Environmental and Engineering 1

  Environmental and Engineering 2