ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ENERGY & ENVIRONMENT

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Εκπόνηση Περιβαλλοντικών και Τεχνικών Μελετών για τη λήψη αδειών Παραγωγής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Βιομάζα
Photovoltaic & Waste to Energy (Biomass, RDF, SRF etc) Permission & Licencing services

PV

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΜΑΖΑ

Biomethane2

Υλοποίηση καινοτόμου προγράμματος για την αξιοποίηση των οργανικών αποβλήτων (απορρίμματα κουζίνας, κηπευτικά κλπ «πράσινα απορρίμματα»)

Το προτεινόμενο σύστημα έχει σχεδιαστεί και εφαρμόζεται για τουριστικές μονάδες, νησιώτικες περιοχές, μικρούς οικισμούς και αναπτύξεις και σημαντικούς παραγωγούς οργανικών αποβλήτων.
Με την προτεινόμενη εφαρμογή -στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας- επιτυγχάνεται αφενός μεν παραγωγή καυσίμου (βιομεθανίου) και επαναχρησιμοποίηση του για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των παραγωγών οργανικών αποβλήτων σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή, αφετέρου επιτυγχάνεται εναρμόνιση με την σύγχρονη περιβαλλοντική νομοθεσία και ειδικότερα με το μόλις προσφάτως διαμορφωμένο θεσμικό πλαίσιο (Ν.4819/23-07-2021) το οποίο ανάμεσα στα άλλα θέτει και στόχους μείωσης αποβλήτων τροφίμων σε σημαντικούς παραγωγούς, συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων > 100 κλινών, μεγάλων εστιατορίων και λοιπών δραστηριοτήτων – σημαντικών παραγωγών οργανικών αποβλήτων.
Η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα -κατόπιν συμπλήρωσης ερωτηματολογίου στοιχείων παραγωγής αποβλήτων- να υποβάλλει συγκεκριμένη πρόταση διαχείρισης στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος.

Scotish flag (min)

RDF PRODUCTION FACILITY (2008 Athens)

RDF (1) RDF (2) RDF

IMPLEMENTATION OF AN EVOLUTIONARY PROGRAMM FOR THE ORGANIC WASTE REDUCTION AND ENERGY RECOVERY

IMG_20191015_142035

A circular economy solution focused on offering energy (Biomethane) supply and waste treatment services.
In comply with the new law 4819/2021 for the reduction of organic waste by significant producers including hotels, restauransts, food industries and domestic – residential developments.
Could be flexibly applied both in the islands and low-medium densely residential continental areas.
The recovered and produced biomethane could be returned for covering energy needs in the initial producers.

Slider_Clean_and_Green_2_2