ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ / EVOLUTIONARY ENVIRONMENTAL PROJECTS

ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Μελέτη, Προμήθεια, Εφαρμογή, Εγκατάσταση και Λειτουργία

Η εταιρεία Medwaste Hellenic, έχοντας την αντιπροσώπευση αναγνωρισμένων οίκων της Ε.Ε, δίνει λύσεις σε περιβαλλοντικά προβλήματα με τη χρήση καινοτόμων συστημάτων και τεχνολογιών διαχείρισης απορριμμάτων, ανακύκλωσης και επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων, τα οποία ήδη έχει εγκαταστήσει στην Ελληνική αγορά.

Επιπλέον κατά περίπτωση συμμετέχει στην προώθηση, ανάπτυξη, σχεδιασμός (engineering)  κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία & συντήρηση περιβαλλοντικών και λοιπών τεχνικών έργων.

 • Εγκαταστάσεις Μηχανικής και Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΤ) Σύμμεικτων Δημοτικών Απορριμμάτων, με αερόβιες και αναερόβιες μεθόδους
 • Πρότυπες εγκαταστάσεις Βιολογικής Επεξεργασίας απορριμμάτων, παραγωγής βιοαερίου για ενεργειακή αξιοποίηση, αυτόνομες με δυνατότητα επέκτασης, για μικρές, μεσαίες και μεγάλες δυναμικότητες
 • Πρότυπες αυτόνομες (σε container) μονάδες παραγωγής βιοαερίου για ενεργειακή αξιοποίηση από προδιαλεγμένα οργανικά καύσιμα απορριμμάτων για μικρής κλίμακας έργα
 • Καινοτόμα – πλήρως αυτοματοποιημένα Κέντρα Διαλογής και Ανακύκλωσης Υλικών (ΚΔΑΥ)
 • Μονάδες επεξεργασίας RDF για ενεργειακή αξιοποίηση
 • Μονάδες Ανακύκλωσης Υλικών Κατεδαφίσεων – μπαζών – οικοδομικών αποβλήτων
 • Μονάδες Λιπασματοποίησης : Ανοικτή, κλειστή, αερόβια, αναερόβια και Μονάδων ανάκτησης ενέργειας από απορρίμματα και βιομάζα
 • Μονάδες Δεματοποίησης με περιτύλιξη απορριμμάτων
 • Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.)
 • Υπόγεια συστήματα συλλογής απορριμμάτων και ανακυκλωσίμων  υλικών – Ημιυπόγειοι κάδοι συλλογής.
 • Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις με τη μορφή συμβάσεων turn key(ή/και)μεμονωμένος αυτόνομος εξοπλισμός(key-machines)

Scotish flag (min)

Trading, trade consultancy, representation and agency, for environmental protection systems, electromechanical and other technical equipment, including the distribution of spare parts and supplies.

Invalid Displayed Gallery