ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ / WORK OPPORTUNITIES

Αποστολή Βιογραφικών στις διευθύνσεις info@medwaste.gr, medwaste@gmail.com
Για αναζητήσεις διαφόρων ειδικοτήτων μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω της ιστοσελίδας μας.

For appointment requests of various specialities you can be updated through our website.
You can send your CV in the email addresses: info@medwaste.gr, medwaste@gmail.com