ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Σε συνεργασία με την Ισπανική εταιρεία BIANNA RECYCLING S.L., την οποία αντιπροσωπεύει και εκπροσωπεί στην Ελληνική αγορά, η MEDWASTE HELLENIC έχει συστήσει την σύμπραξη BIANNA RECYCLING HELLENIC, για την προώθηση ανάπτυξη καινοτόμων μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης στην Ελλάδα και σε συνέχεια της εγκατάστασης των 2 έργων (ΚΔΑΥ και RDF Ασπρόπυργος Αττικής). Η BIANNA RECYCLING HELLENIC, μέσω της MEDWASTE HELLENIC συμμετέχει στην διαγωνιστική διαδικασία Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την υλοποίηση έργων διαχείρισης απορριμμάτων, ως πάροχος τεχνογνωσίας και τεχνολογίας (technology provider) σε υποψήφιους αναδόχους – οικονομικούς φορείς (συμπράξεις ομίλων τεχνικών εταιρειών) για την κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση ανάλογων έργων.
Υπό κατασκευή (2019 - 2020) : Μονάδα Μηχανικής - Βιολογικής επεξεργασίας σύμμεικτων δημοτικών απορριμμάτων Ίλιδας Π.Ε. Ηλείας - ΧΥΤΥ Αμαλιάδας Πάροχος υλοποίησης και λειτουργίας : ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. - ΑΒΑΞ Α.Ε. Αντικείμενο BIANNA RECYCLING HELLENIC : Μηχανική επεξεργασία και Ραφιναρία
Ενδιάμεση Γραμμή επεξεργασίας σύμμεικτων ΑΣΑ (ΧΥΤΥ Αμαλιάδας) - ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. (Δεκέμβριος 2016)
EMAK ΧΑΝΙΩΝ - Προμήθεια και εγκατάσταση Βαλιστικών Διαχωριστών (Μάρτιος 2015)
Αυτοματοποιημένο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Συσκευασίας (Ασπρόπυργος 2008)
Εγκατάσταση επεξεργασίας RDF για ενεργειακή αξιοποίηση (WTE project) (Ασπρόπυργος 2009)
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας (Πειραιάς 2011 - 2014)
Κέντρο Διαλογής Υαλοθραύσματος (γυαλιού) (Ασπρόπυργος 2008)
LIDL HELLAS & ΣΙΑ Ο.Ε. Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την εναλλακτική διαχείριση δευτερογενούς συσκευασίας (Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2007-2008)
ΚΛΕΙΔΑΣ ΜΕΤΑΛ ΑΕ Μονάδα Ανακύκλωσης scrap μετάλλων (Ασπρόπυργος 2011- 2014)
ΟΙΚΟΣΥΛΛΑΝ Ο.Ε. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Διαλυτήριο Ο.Τ.Κ.Ζ. και Μονάδα Ανακύκλωσης (Νέα Κίος Άργος 2007 - 2014)
ΣΙΔΗΡΟΣΚΡΑΠ ΕΠΕ Μονάδα ανακύκλωσης scrap, ΑΗΗΕ, Διαλυτήριο ΟΤΚΖ, αποθήκη συσσωρευτών (Ασπρόπυργος 2011- 2014)
HESP SA – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε. ΥΔΡΟΠΑΡΚΟ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την συνολική Διαχείριση Απορριμμάτων (Ελληνικό 2009-2010)
ΝΕΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Μονάδα Ανακύκλωσης ΑΕΕΚ και Μονάδα Κομποστοποίησης – (Μαρκόπουλο 2012 – 2014)