ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ – ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ ΩΣΜΩΣΕΩΣ

Η εταιρεία MEDWASTE βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την συνεργασία με την εξειδικευμένη εταιρεία Καινοτόμων Συστημάτων Επεξεργασίας Νερού, PETER TABOADA, για την ανάπτυξη εφαρμογών και έργων αφαλάτωσης – αντιστρόφου ωσμώσεως, στην Ελλάδα και την Κύπρο .

 

logotipo-PETER-TABOADA

Η εταιρεία Peter Taboada είναι Ισπανική εταιρεία -με παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες- εξειδικευμένη στον σχεδιασμό, κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων επεξεργασίας και καθαρισμού νερού, κυρίως με την μέθοδο της αντιστρόφου ωσμώσεως σε διάφορους τομείς : ναυτιλία, βιοτεχνία – βιομηχανία, τρόφιμα, υγειονομικές μονάδες, φαρμακευτικές μονάδες, τουριστικές μονάδες και περιοχές κατοικίας

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν Σχεδιασμό – Μελέτη – Κατασκευή – Προμήθεια και Εγκατάσταση, συστημάτων – μονάδων Αφαλάτωσης – Αντιστρόφου Ωσμώσεως για επεξεργασία θαλασσινού και υφάλμυρου νερού από δυναμικότητες 1.8 m3/day (αυτόνομες – compact μονάδες) μέχρι και μονάδες υψηλής απόδοσης με δυναμικότητες παραγωγής μεγαλύτερες από 2.000 m3/day.

BW 24000 (2400m3d)

Επιπλέον υπάρχει δυνατότητα διάθεσης εξειδικευμένων συστημάτων, όπως :

  • Αυτόνομες μονάδες αφαλάτωσης σε containers, για εύκολη μεταφορά – τοποθέτηση και επέκταση. Τα συγκεκριμένα containers είναι μονωμένα και κλιματιζόμενα για την αντιμετώπιση ακράιων συνθηκών
  • Ειδικά συστήματα αφαλάτωσης, κατασκευασμένα για σκάφη αναψυχής και δυναμικότητες παραγωγής από 8 m3/day έως και 15 m3/day
  • Tailor made προσαρμοσμένες ειδικές μονάδες – γραμμές αφαλάτωσης για βιομηχανική ή οικιακή χρήση

Contenedor (Small)

Για την επιλογή του κατάλληλου συστήματος, κατά τη φάση της μελέτης, απαιτείται καταρχήν χημική ανάλυση του νερού προς επεξεργασία, για προσδιορισμό βασικών παραμέτρων όπως η αγωγιμότητα και η περιεκτικότητα σε άλατα και στερεά καθώς και μικροβιακή ανάλυση, όπου υπάρχει ενδεχόμενο ρύπανσης του νερού από μικροβιακό φορτίο.