ΠΟΙΟΤΗΤΑ

MEDWASTE-9001-GR-CER “MEDWASTE – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛ. ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ”, έχεi πιστοποιηθεί, σύμφωνα με το Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας EN ISO 9001/2008 για τις εξής υπηρεσίες:“Εκπόνηση Περιβαλλοντικών και Τεχνικών Μελετών και Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου”.