ΠΟΙΟΤΗΤΑ

MEDWASTE-9001-GR-CER “MEDWASTE – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛ. ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ”, έχεi πιστοποιηθεί, σύμφωνα με το Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας EN ISO 9001/2008, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αναβάθμισης σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 9001/2015, για τις εξής υπηρεσίες:“Εκπόνηση Περιβαλλοντικών και Τεχνικών Μελετών και Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου”.