ΜΕΛΕΤΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Περιβαλλοντικές Μελέτες και Αδειοδοτήσεις

  • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε)
  • Άδεια Λειτουργίας – Άδεια Παραγωγής Ενέργειας
  • Άδεια Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων
  • Άδεια Διαχείρισης: Προσωρινή Αποθήκευση – Διαλογή – Μεταφόρτωση – Τελική Διάθεση – Επεξεργασία
  • Άδεια Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων: Συλλογή – Μεταφορά – Προσωρινή Αποθήκευση – Επεξεργασία
  • Ίδρυση και Λειτουργία Ατομικών και Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων
  • Σχεδιασμός – Engineering Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Έργων
  • Εξαγωγή Αποβλήτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών: Λήψη Αδειών Εξαγωγής ανάλογα με τα Υλικά
  • Δίκτυο Αποδεκτών για την Επεξεργασία των Υλικών